SPC COMPANY

SPC COMPANY

SPC COMPANY

SPC COMPANY
SPC COMPANY
Tiếng Việt English
Chi tiết sản phẩm

HPMC (Chất tạo đặc)

  • Lượt xem: 50
Mô tả
MelaColl ™ HPMC (Hydroxypropyl Methylcellulose) là một polyme không ion, tan trong nước, thường được sử dụng làm chất làm đặc và chất giữ nước trong nhiều ứng dụng (ví dụ: keo dán gạch, bột trét tường, EIFS, nước giặt, nước rửa chén, v.v.). Có nhiều loại và công thức phù hợp để phù hợp với các nhu cầu công nghiệp khác nhau. MelaColl™ HPMC (Hydroxypropyl Methylcellulose) is a water-soluble, non-ionic polymer commonly used as a thickener and water-retaining agent in many applications (e.g. tile adhesives, wall putty, EIFS, laundry liquid , dishwashing liquid, etc.). Various types and suitable formulations are available to suit different industrial needs.
Thêm vào giỏ